Szellemi termékek/Produktumok

A projekt keretén belül négy fő szellemi terméket fogunk kifejleszteni, a nagyközönség számára is elérhetővé téve őket.

remo_3

Kutatási tanulmány

Annak érdekében, hogy egy olyan online közeget hozzunk létre, amely minden célcsoport szükségleteinek és követelményeinek megfelel, egy kiinduló kutatást fogunk elvégezni Európa-szerte. Az alapképzés tanulóit, szakoktatási és szakképzési intézményeket, HR menedzsereket és külső érdekelt személyeket fogunk megkérdezni

 • a regionális dimenzióról, mivel a REMO Európa szomszédos országainak mobilitását támogatja
 • a mobilitásról, mivel a munka és tanulási mobilitásokból származó tapasztalatokból, nézetekből és szükségletekből szeretnénk profitálni, hogy megfelelő és hasznos információval szolgálhassunk
 • az online platformról, mivel szeretnénk tudni olyan fontos jellemzőkről és megosztott tartalmakról, amelyek hatással lehetnek a fejlesztésünkre
 • a hálózatról, minthogy ennek tagjaként garantálható egy fenntartható megközelítés és az elérhető szolgáltatások szélesebb tárháza.

REMO_ResearchStudyReport

REMO_KutatásiTanulmány_Összefoglaló_HU

 

Folyamatleírások

A folyamatleírások a REMO projekten belül az alapképzési mobillitások minőségmegvalósításának központi dokumentumait képezik. Az ISO 9001:2008 koherens minőségi folyamatleírásokat a következők figyelembevételével fogjuk megvalósítani:

az Európai Mobilitásminőségi Karta folyamatleírásai,

az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) átlátható eszközeivel és

az ISO 9001-es folyamatminőségi nemzetközi szabvány standardjaival és követelményeivel.

REMO Platform

Mint alapvető struktúra és alapvető produktum az összes célcsoporttal való kapcsolódáshoz, a REMO platform bázisként fog szolgálni a szükséges ismeretek és a tapasztalatok cseréjéhez és a fogadó és küldő intézmények, valamint az érdekelt VET tanulók számára konkrét keresési opciókat fog kínálni.

Mindenki számára, akik valamilyen módon érintettek a szakoktatásban és szakképzésben, lehetőség nyílik

 • informálódni
 • másokat tájékoztatni és
 • kapcsolatba lépni és kommunikálni egymással a mobilitási tevékenységek megtervezését és megvalósítását illetően (tanulási és munka mobilitás).

A tanulók, VET intézmények és a munka világa számára az online platform lehetővé teszi a VET mobilitások

 • tervezését
 • szervezését
 • és megvalósítását.

www.remonetwork.eu

REMO Hálózat

Egy, a projekt során elért célokat fenntartani és támogatni képes legális struktúrával, a REMO hálózat a résztvevő szervezetek hosszútávú együttműködéséhez szintén biztosítani fog egy fenntartható struktúrát. Ezért a hálózat

students looking at tablet pc at school
 • jogi szervezet lesz (non-profit szervezet)
 • minden résztvevő országból tagokat fog magába foglalni (természetes személyek vagy jogi személyek), ily módon képviselve a REMO projekt fő célcsoportjait,
 • a projekt végét követő két évre vonatkozó munkatervvel,
 • a projekt aktivitásainak pénzzé tételéhez pénzügyi tervvel, és
 • jogilag szabályos alapító okirattal fog rendelkezni.